BYAZ legt zich een strikte deontologische code op.


Deze volgt de ethische richtlijnen van de


  • VAC (Vlaamse beroepsassociatie voor coaches) en

  • ICF/B (International Coaching Federation / Belgium)