Wat is de betekenis van BYAZ?

BYAZ is de naam van B.I.A.S., Blokland International & All-round Services, de zaak van zaakvoerder / eigenaar Peter Blokland.


De naam "BYAZ" is aldus een toepassing van een vooronderstelling uit NLP “The map is not the territory”.


Met deze vooronderstelling uit 1931 van de Amerikaans - Poolse filosoof en wetenschapper Alfred Korzybski (3 Juli 1879 – 1 Maart 1950), wordt bedoeld dat eenieder uitgaat van zijn kaart (representatie) van de werkelijkheid, die niet de werkelijkheid zelf is!

BYAZ staat daarom voor de persoonlijke interpretatie die elk individu zal hebben van BIAS.


Maar er is meer!


"Bias" betekent in de Engelse taal “vooringenomenheid” of “eenzijdige denkwijze”. Dit komt regelmatig voor en staat vooruitgang en ontwikkeling van individu en organisatie in de weg.


Coaching pakt dit aan. Het wegnemen van "bias" leidt tot resultaatsverbetering.


Een tweede betekenis die aan "bias" gegeven wordt is “naar één kant draaien” waarmee bedoeld wordt dat men door het oplijnen van parameters een beter resultaat behaalt.


Coaching streeft eenzelfde doel na. Het oplijnen van de logische niveaus en de neuzen in dezelfde richting krijgen is de sleutel tot betere resultaten.