Home PROMOTIE


Welkom op de BYAZ coaching website


Coaching: Niet omdat je een probleem hebt, maar omdat je belangrijk bent!


Geef zin en richting aan je leiderschap!

In het streven naar meer en beter, is er een steeds groter wordende vraag aan medewerkers en managers om beter te presteren.


Je prestaties worden gevormd door je potentieel, verminderd met wat je tegenhoudt!


RESULTAAT = POTENTIEEL - BEPERKINGEN


Coaching is een krachtig en veelzijdig instrument om bij mensen hun potentieel te doen groeien en hun beperkingen af te breken.


Coaching helpt om doelen te bepalen en hulpbronnen te identificeren zodat deze doelen in daden kunnen omgezet worden.


Coaching versterkt je zelfvertrouwen en leert je om snel en flexibel te handelen, waardoor je beter kunt presteren en er een beter gevoel aan over houdt.


BYAZ bekijkt coaching op een eigen manier. Uitgaande van het KARAF model voor continue resultaatsverbetering gaat de coach met jou op zoek naar die inzichten, die nodig zijn om je (zelf)leiderschap verder te ontwikkelen.